Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Brukerbetingelser

Brukerbetingelser

Generelle vilkår for Brazfit.no

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos Brazfit.no. Ved innlogging, kjøp eller tilsvarende av våre produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet per e-post til e-postadressen registrert i kundeprofilen.

Registrering

For å handle hos BRAZFIT må du ha leveringsadresse i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) samt at du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Når du har lest gjennom betingelsene og har akseptert disse vil du etter kort tid få tilgang til å kjøpe varer på www.brazfit.no.no.

Personopplysninger

Personopplysninger håndteres i henhold til Personopplysingsloven. Ved å akseptere vilkårene godtas følgende:

  • Deler av kundeinformasjonen kan oversendes våre samarbeidspartnere med formål om å gi målrettede tilbud som en del av kjøpsprosessen hos Brazfit.no.
  • Kundeinformasjon selges ikke til våre samarbeidspartnere.
  • Kundeinformasjon oversendt til våre samarbeidspartnere kan ikke videreselges eller i noen form benyttes til direkte markedsføring.

Adresseendring

Av sikkerhetsmessige årsaker må du selv endre adressen på "Min side". Du kan selv velge hvilken adresse som skal brukes som faktura- og leveringsadresse ved fremtidige kjøp, men endringer gjort her vil ikke påvirke allerede eksisterende ordre. Vi sender alle varene til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer din innbetaling. Hvis du ønsker en ordre levert til en annen adresse er det derfor viktig at du endrer leveringsadresse på ordren før du betaler og gjennomfører betaling med annet betalingsalternativ enn "Faktura" eller "Delbetaling". Dette må gjøres via "Mine ordre".

Betaling

Vi må ha registrert innbetaling eller godkjenning fra Klarna før vi behandler ordren.

Postoppkrav

Vi sender ikke varer i oppkrav.

Frakt

BRAZFIT tilbyr Frakt Fri(kostnadsfri) levering for alle ordrer i fastlands Norge. For andre leveranser kan andre betingelser være gjeldende.

Leveransevilkår – forsendelse med Posten eller Bring

Brazfit.no har forsendelser til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 4 og 7 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller våre transportpartnere.

Brazfit.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS dersom du har valgt dette i din profil. Posten returner uavhentede pakker etter 14 dager.

Tunggods kan leveres på to måter:

  • Levering på døren med Bring Cargo: Varene leveres til ønsket adresse, men kun til ytterdør i første etasje på gateplan. Transportøren har ingen anledning til å bære varen inn for deg. Du er forpliktet til å være hjemme på avtalt leveringstidspunkt.
  • Levering til nærmeste Bring Cargo terminal: Varene leveres til godsterminal og du må selv hente varene. Hentefristen hos Bring Cargo er tre virkedager fra du får beskjed om at du kan hente forsendelsen. Det kan påløpe lagerleie hvis godset ikke blir hentet i tide.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli belastet et gebyr på kr 300,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt lik opprinnelig frakt. Opprinnelige kostnader til frakt krediteres ikke. Eventuelt restbeløp blir kreditert automatisk til den konto som er registrert i "Min profil".
Dersom du ber Posten eller Bring om å returnere varen og du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Hente selv – hentelager

Det er mulig å hente alle varer på vårt lager. Det gjelder egne betingelser for henting av varer, og disse avviker fra det som gjelder for leveranse med Posten eller Bring.

Det er ikke mulig å hente varene før din innbetaling er mottatt og du har fått melding om at varene står klare for utlevering. Denne meldingen vil bli sendt deg via e-post. Du er pliktig til å sjekke hentestatus etter at innbetalingen er registrert, for det kan hende at e-posten med henteseddel blir stoppet av et spamfilter. Vi har i utgangspunktet ikke mulighet til å ta betaling for varene på vårt hentelager.

Frist for henting av varen er 14 kalenderdager fra den dato vi sender melding om at varene er klare for utlevering. Vær oppmerksom på at vårt hentelager har kortere hentefrist enn Posten. Dersom ordren ikke blir hentet innen fristen og angreretten ikke har blitt benyttet vil varene bli lagt tilbake på lager og du blir belastet et gebyr på kr 300,- for uavhentet ordre. Dette beløpet blir trukket fra din opprinnelige innbetaling, og eventuelt restbeløp vil bli utbetalt til ditt registrerte kontonummer. Vi krediterer ikke «hente selv»-beløpet.

Vi har ikke mulighet til å håndtere reklamasjoner direkte på vårt hentelager. Dersom du oppdager feil eller mangler skal dette meldes skriftlig på e-post til Kundeservice.

NB! Vi hjelper med å laste tunggodsvarer på bil eller henger ved behov, men ved stor pågang kan det bli litt ventetid.

Skriv ut henteseddelen (eller ta med ordrenummer), og ta den med sammen med legitimasjon. Skal noen andre hente for deg må de også ha med denne informasjonen.

Skadde sendinger

Dersom du mottar en skadd sending via Posten, Bring eller på vårt hentelager plikter du som kunde å forholde deg til våre rutiner som gjelder ved mottak av en skadd sending. Dersom du oppdager feil eller mangler skal dette meldes skriftlig på e-post til Kundeservice.

Du vil få svar fra en av våre saksbehandlere som vil hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut. Varer som er skadet etter sending med Bring må meldes til Bring innen 24 timer etter at sendingen er mottatt.

Vareinformasjon

Brazfit.no gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte opplysninger. Likevel kan vi få feil informasjon fra våre leverandører. Brazfit.no tar derfor forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som framkommer på www.brazfit.no. Vi forbeholder oss retten til å endre produktsortimentet, tilgjengelighet og fastpriser dersom vi har mottatt feilaktig informasjon fra våre underleverandører. Videre tar Brazfit.no forbehold om at innkommende vareleveranser kan bli forsinket eller kansellert. Brazfit.no tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager.

Copyright

Innhold på www.brazfit.no er BRAZFIT AS sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra BRAZFIT AS.

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer, feil ved leveransen, reservedeler eller angre kjøp skal rettes skriftlig på e-post til Kundeservice. NB Benytt vedlagte Angrerett skjema som du fikk i forbindelse med din ordre. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten unngår du misforståelser eller unødvendige returkostnader. For øvrig må du forholde deg til våre rutiner rundt retur av varer og gjennomføring av reklamasjon.

Angrerett og angrefrist – generell informasjon

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet Forbrukerkjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde og gjelder blant annet ikke ved kjøp av undertøy og produkter til personlig pleie hos Brazfit.no.

Reklamasjon – generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss gjennom Kundeservice på e-post.

Reklamasjon – næringsdrivende

Næringsdrivende som kjøper varer gjennom Brazfit.no har en undersøkelsesplikt og må melde inn en eventuell reklamasjon senest innen to måneder etter at varen er mottatt. Reklamasjoner på produkter som forbruker har kjøpt via annen næringsdrivende, begrenser seg til hva varen er solgt for til den næringsdrivende, uavhengig av hva forbruker har betalt for varen. Dersom en forbruker gjør gjeldende en reklamasjon mot Brazfit.no i slike tilfeller, vil forbrukeres krav avhenge av om forholdet utgjør en mangel i avtaleforholdet mellom Brazfit.no og den næringsdrivende som har kjøpt produktet hos BRAZFIT AS. Forbrukeren må reklamere til Brazfit.no innen to måneder etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget og senest innen 2 eller 5 år etter at produktet ble overtatt av forbrukeren. Forbrukeren vil innenfor disse begrensningene ha sine rettigheter etter Forbrukerkjøpsloven i behold.

Verneting

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Bergen som verneting. Dette er i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.